LIGA-aanmelding

Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor de LIGA. Indien er wedstrijden niet in de lijst vermeld zijn welke aan de LIGA-criteria voldoen dan kunt u ons dat even melden en zullen wij dit zo nodig aanvullen.