Liga-reglement

Het Spanish Timbrado Society NL LIGA-reglement.

Artikel 1
Elk jaar wordt deze competitie, tussen de leden van de Spanish Timbrado Society, opgezet om de resultaten te vergelijken en de beste in Nederland gekweekte Timbrado's te kunnen waarderen en erkennen. U dient dus allereerst lid te zijn van de Spanish Timbrado Society Nederland alvorens u mee kunt doen. 


Artikel 2. 
De LIGA wordt gespeeld over 3 (door de deelnemer geselecteerde) wedstrijden, waarbij van elke wedstrijd de 4 beste vogels (eigen kweek van 1 kweker) voor deelname aan de LIGA aangemeld kunnen worden. De scores worden verzameld, opgeteld en in de LIGA geregistreerd.

Let op: Indien vier vogels uit een stam aangemeld worden voor de LIGA, mogen de stamharmonie punten niet meegeteld worden. Dus het totaal van de 4 vogels wordt meegeteld voor de LIGA-deelname. De kweker die na het optellen van het totaal aantal punten over de 3 verschillende concoursen het hoogste aantal punten behaald heeft, is de kampioen van de LIGA.

Artikel 3. 
De wedstrijden/concoursen waar punten behaald kunnen worden, dienen georganiseerd te zijn door organisaties welke erkend zijn door de Confédération Ornithologique Mondiale (C.O.M.).  De timbrado's dienen volgens de internationale standaard voor Spanish Timbrados van de Confédération Ornithologique Mondiale (C.O.M.) te worden beoordeeld. Men dient deelgenomen te hebben aan de eigen wedstrijd van de Spanish Timbrado Society Nederland.

Artikel 4.
Ter verificatie van ingediende scores kan de LIGA commissie (een goed leesbare kopie van) de keurlijst(en) of een kopie van de catalogus waarin de puntenwaardering vermeld staat, ter inzage vragen. Een kweker is er zelf (eind)verantwoordelijk voor dat de juiste gegevens in de LIGA geregistreerd worden. Aanmelding van de punten geschied door middel van het aanmeldformulier op de website. Bij gelijke stand wordt er gekeken naar de meeste vogels van 90 punten, dan 89. Is het dan nog gelijk dan wordt er naar de siertoeren gekeken.

Artikel 5.
Punten voor de Liga kunnen behaald worden tijdens concoursen / wedstrijden welke voldoen aan de volgende criteria:
1. Minimaal 5 inzenders zijn voor deze wedstrijd ingeschreven én
2. Minimaal 35 timbrado's zijn voor deze wedstrijd ingezonden.
De scores dienen van zogenaamde A-vogels te zijn.
( A vogels zijn vogels uit van afgelopen jaar en B-vogels die ouder zijn of geen eigen kweekring dragen. Deze doen dus niet mee bij de Liga)
 

Artikel 6.

De scores van een vierde of vijfde wedstrijd kan aangemeld worden als zogenaamde "correctieve/ rehabilitatie- concours". Ofwel: Reeds eerder ingezonden scores van concoursen kunnen geruild worden door deze (betere) score.

Let wel op: Als u de score van vogels uit een eerder opgegeven wedstrijd wilt ruilen dan dient u wel álle vogels uit dezelfde concours te ruilen! De scores uit één concours (vijf vogels dus) horen onlosmakelijk bij elkaar.

Artikel 7.
Elke deelnemer dient zelf de uitslagen van de wedstrijden aan te melden. De sluitingsdatum van inschrijving wordt elk jaar tijdig bekend gemaakt.

Artikel 8.
De eindbeoordeling en prijsuitreiking zal plaats vinden op de 1e bijeenkomst in het nieuwe jaar.
De Ligaprijs bestaat uit een wisselbeker, die gedurende een jaar in bezit van de prijswinnaar is.
Na inlevering van de wisselbeker ontvangt de winnaar een aandenken.

Artikel 9.
Beslissingen genomen door de organisatie van de LIGA staan niet ter discussie.

Utrecht,  april 2018.

Opm: Dit LIGA-reglement is in de ledenvergadering van 3 februari  2018 door de leden getoetst en goedgekeurd.