Liga-reglement

Het Spanish Timbrado Society NL LIGA-reglement.

Artikel 1
Elk jaar wordt deze competitie, tussen de leden van de Spanish Timbrado Society, opgezet om de resultaten te vergelijken en de beste in Nederland gekweekte Timbrado's te kunnen waarderen en erkennen. U dient dus allereerst lid te zijn van de Spanish Timbrado Society Nederland alvorens u mee kunt doen. Elk gecertificeerd lid wordt geacht automatisch deel te nemen aan de LIGA.

Artikel 2. 
De LIGA wordt gespeeld over 3 (door de deelnemer geselecteerde) wedstrijden, waarbij van elke wedstrijd de vijf beste vogels (eigen kweek van 1 kweker) voor deelname aan de LIGA aangemeld kunnen worden. De scores worden verzameld, opgeteld en in de LIGA geregistreerd.

Let op: Indien vier vogels uit een stam aangemeld worden voor de LIGA, mogen de stamharmonie punten niet meegeteld worden. Dus het totaal van de 5 vogels wordt meegeteld voor de LIGA-deelname. De kweker die na het optellen van het totaal aantal punten over de 3 verschillende concoursen het hoogste aantal punten behaald heeft, is de kampioen van de LIGA.

Artikel 3. 
De wedstrijden/concoursen waar punten behaald kunnen worden, dienen georganiseerd te zijn door organisaties welke erkend zijn door de Confédération Ornithologique Mondiale (C.O.M.).  De timbrado's dienen volgens de internationale standaard voor Spanish Timbrados van de Confédération Ornithologique Mondiale (C.O.M.) te worden beoordeeld.

Artikel 4.
Ter verificatie van ingediende scores kan de LIGA commissie (een goed leesbare kopie van) de keurlijst(en) of een kopie van de catalogus waarin de puntenwaardering vermeld staat, ter inzage vragen. Een kweker is er zelf (eind)verantwoordelijk voor dat de juiste gegevens in de LIGA geregistreerd worden. Aanmelding van de punten geschied door middel van het aanmeldformulier op de website. 

Artikel 5.
Punten voor de Liga kunnen behaald worden tijdens concoursen / wedstrijden welke voldoen aan de volgende criteria:
1. Minimaal 5 inzenders zijn voor deze wedstrijd ingeschreven én
2. Minimaal 35 timbrado's zijn voor deze wedstrijd ingezonden.
De scores dienen van zogenaamde A-vogels te zijn en binnen twee weken na de betreffende wedstrijd aangemeld te worden.

Artikel 6.
De scores van een vierde of vijfde wedstrijd kan aangemeld worden als zogenaamde "correctieve/ rehabilitatie- concours". Ofwel: Reeds eerder ingezonden scores van concoursen kunnen geruild worden door deze (betere) score.

Let wel op: Als u de score van vogels uit een eerder opgegeven wedstrijd wilt ruilen dan dient u wel álle vogels uit dezelfde concours te ruilen! De scores uit één concours (vijf vogels dus) horen onlosmakelijk bij elkaar.

Artikel 7.
De LIGA-commissie kan/zal eveneens zelfstandig scores verzamelen van gecertificeerde leden teneinde een objectieve en representatieve LIGA samen te kunnen stellen. Indien op een wedstrijd maar drie of vier vogels zingen dan kunt u deze ook aanmelden om mee te tellen voor het eindtotaal. Scores beneden 70 punten per vogel worden door ons niet geregistreerd. 

Artikel 8. 
Tijdens het wedstrijd seizoen wordt de tussenstand in de LIGA regelmatig gepubliceerd en gecommuniceerd zodat deelnemers de geregistreerde scores eventueel kunnen corrigeren. Het indienen van scores kan tot drie dagen na de C.O.M. wedstrijd.

Artikel 9.
De eindbeoordeling en prijsuitreiking zal plaats vinden op de 1e bijeenkomst in het nieuwe jaar.
De Ligaprijs bestaat uit een wisselbeker, die gedurende een jaar in bezit van de prijswinnaar is.
Na inlevering van de wisselbeker ontvangt de winnaar een aandenken.

Artikel 10.
Beslissingen genomen door de organisatie van de LIGA staan niet ter discussie.

Utrecht,  april 2015.

Opm: Dit LIGA-reglement is in april 2015 door de leden getoetst en goedgekeurd.