Agenda Nederland 2018

Beste Society leden en andere geinteresseerden.
Ook dit jaar hebben we weer diverse attractieve bijeekomsten gepland.
De technische educatie zal (in overleg met de keurmeesters) geïntegreerd worden in het dagprogramma.

Aanvang 10.30 uur

Gezamenlijke lunch. (wel even aanmelden)
Einde 15.00 uur.

3 februari 2018 

10.00 uur Inloop 
10.30 uur Woordje van de voorzitter
10.45 uur Jaarverslag 2017
11.30 uur Financiëel en verslag kascommissie
11.40 uur LIGA regelement
12.30 uur lunch
13.30 uur Tombola
14.15 uur Diverse prij
suitreikingen
15.00 uur E
inde

 

3 maart 2018                      

10.30 uur inloop met koffie. (Eerste kopje is gratis)
11.00 uur Welkom
11.05 uur Matthew leidt vandaag het onderdeel alles rondom de kweek. Hij dit dit evt. a.h.v. ingebrachte 
                      foto's door leden van hun kweekruimten.
12.30 uur lunch.
13.30 uur Omdat we nog niet zoveel foto's van de kweekruimten hebben ontvangen hebben we onze                                     Keurmeester Thijs van Straalen bereidt gevonden om de laatste 4 zangtoeren met ons door te                               nemen.
15.00 uur Einde

Het beloofd weer een leuke dag te worden en hopen dat u weer in grote getalen opkomt dagen.
Vergeet u niet even te melden of u aan de lunch deelneemt en een berichtje wanneer u verhinderd bent stellen we zéér op pprijs.

 

14 april

Bij voldoende deelname zullen we een vogelexcursie houden onder leiding van een ervaren gids.

2 juni 2018  

Jaarafsluiting waar gezelligheid en samen eten centraal staan.               

13 oktober 2018

10.00 uur inloop met koffie.

10.30 uur Hoe voor te bereiden op de wedstrijden door Sjef de Wit

12.00 uur lunch met o.a. verse soep

13.00 uur mededelingen door de voorzitter

13.15 uur Neemt Thijs van Straalen ons mee in de wereld van de zangtoeren

 

3  november 2018

10.00 uur inloop met koffie
10.30 uur Lijnen kweek. Door Harry Smit

12.00 uur Lunch
13.00 uur Vanmiddag staat in het teken van afluisteren van vogels en
                 het herkennen van de toeren onder leiding van Thijs van Straalen

15.00 uur Einde middag en vol goede moed op naar de wedstrijd van 1 december.

 

1 december 2018       STS-wedstrijd

 
De activiteiten vinden plaats in ons clubgebouw (tenzij anders vermeld)
Rijndijk 11,
3585 LG, Utrecht.   
Voor de routekaart klik hier