Agenda Nederland 2018

Beste Society leden en andere geinteresseerden.
Ook dit jaar hebben we weer diverse attractieve bijeekomsten gepland.
De technische educatie zal (in overleg met de keurmeesters) geïntegreerd worden in het dagprogramma.

Aanvang 10.30 uur

Gezamenlijke lunch. (wel even aanmelden)
Einde 15.00 uur.

3 februari 2018 

10.00 uur Inloop 
10.30 uur Woordje van de voorzitter
10.45 uur Jaarverslag 2017
11.30 uur Financiëel en verslag kascommissie
11.40 uur LIGA regelement
12.30 uur lunch
13.30 uur Tombola
14.15 uur Diverse prijsuitreikingen
15.00 uur E
inde

 

3 maart 2018                      

Thema vandaag is Kweek. A.h.v. aangeleverde foto's van kweekruimten bespreken we
de voortgang en problematiek rondom de Kweek.

14 april

Bij voldoende deelname zullen we een vogelexcursie houden onder leiding van een ervaren gids.

2 juni 2018  

Jaarafsluiting waar gezelligheid en samen eten centraal staan.               

6 oktober 2018

Toerenstudie en voorbereiding op de wedstrijden.

3 november 2018

Toerenstudie en wedstrijd.

1 december 2018       STS-wedstrijd

 
De activiteiten vinden plaats in ons clubgebouw (tenzij anders vermeld)
Rijndijk 11,
3585 LG, Utrecht.   
Voor de routekaart klik hier